Copyright © 2008 by "CWwebdesign"  ·  All Rights reserved  · 
S C H O O R S T E E N V E E G B E D R IJ F
M U L T I S E R V I C E
Verlengde Elfde Wijk 11     7701 RR     Dedemsvaart   Tel: 0523 - 638280       info@smitmultiservice.nl
Waarschuwing !!!
Er zijn bedrijven die op hun drukwerk vermelden: “Aangesloten bij HBA” of “Erkend door SBAO, behaald bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond” of teksten die hierop lijken. Deze bedrijven zijn vrijwel nooit lid van de ASPB. Leden zijn herkenbaar aan het logo en kunnen zich legitimeren met de ASPB-pas. U kunt op de website van  de
ASPB checken of een bepaald bedijf echt is aangesloten of niet.
Smit Multiservice is aangesloten bij de ASPB, een vakorganisatie van erkende schoorsteenvegers. De ASPB zet in op vakmanschap en kwaliteit. Het logo van de organisatie staat daarvoor borg en dat vereist een actieve kwaliteitsborging. In de loop der jaren zijn daarvoor een aantal spelregels ontwikkeld. Zo kan het lidmaatschap van de ASPB slechts worden verkregen door ondernemers die de opleiding "Gezel schoorsteenveger" hebben gevolgd. In de opleiding is sprake van een goede mix van praktijk en theorie.
Verder geeft een geschillencommissie een opdrachtgever de mogelijkheid zich tot de organisatie te wenden indien de opdrachtgever vindt dat daarvoor redenen zijn. Ook spreekt het bestuur leden aan als signalen uit de markt erop duiden dat, met kennelijke regelmaat, er iets zou schorten aan de kwaliteit die geleverd wordt.
Een interne gedragsregel zegt iets over de wijze waarop collegiale omgang in de praktijk gestalte moet krijgen. En het bestuur schroomt niet om uiteindelijk het lidmaatschap te ontnemen als ondermaats presteren de norm is.
Leden van de ASPB zijn te vinden in de Gouden Gids onder het logo van de ASPB, tevens dienen zij als bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Zij moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en moeten met deugdelijk materiaal werken